GAZETA MIEJSKA >>  Wydania online: GLIWICE  ZABRZE  |  Ogłoszenia  |  Reklama   |  Kontakt   PORTALE MIEJSKIE:   24GLIWICE | 24ZABRZE
 
   Podstawowe informacje

Częstotliwość: tygodnik, w każdy wtorek
Nakład tygodniowy:
wydanie papierowe: ok. 8.000
wydanie elektroniczne: 400*
Ukazuje się od 1997 roku*) Średnia liczba pobrań wersji elektronicznej (pdf) każdego wydania, wg GOOGLE ANALYTICS w czerwcu 2016
  Ukazująca się w Gliwicach i Zabrzu GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze (dawniej Informator Rynkowy) jest jednym z najdłużej wydawanych tytułów prasy bezpłatnej w Polsce.

Aktualne informacje lokalne z Gliwic i Zabrza w atrakcyjnej szacie graficznej, ogłoszenia i rzetelna dystrybucja - stały się receptą na sukces gazety, dzięki któremu jest ona jednym z wiodących Ľródeł informacji dla mieszkańców Gliwic i Zabrza. Pierwszy numer wydany został w październiku 1997.

Do kogo trafiamy?
Profil Czytelnika jest ściśle związany z miejscami dystrybucji gazety, a więc dużymi centrami handlowymi i urzędami. Jest to konsument o średnich lub wysokich dochodach w wieku produkcyjnym, mieszkający w mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Dystrybucja
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze dostępna jest w systemie specjalnych gazetników firmowych w kilkudziesięciu najważniejszych punktach Gliwic i Zabrza. M.in. w hipermarketach Carrefour, Auchan, Forum, Arenie, w urzędach skarbowych, miejskich, ZUS, Gliwickim Centrum Handlowym i wielu mniejszych punktach. Gazeta znajduje się w specjalnych dystrybutorach z zabezpieczeniem antykradzieżowym utrudniającym pobranie większej ilości egzemplarzy przez jedną osobę.
Gazeta jest również okresowo dystrybuowana w centrum, bezpośrednio przez kurierów.Pełny dostęp w internecie
Wszystkie wydania GAZETY MIEJSKIEJ Gliwice Zabrze publikujemy również w ogólnodostępnej i bezpłatnejnej wersji elektronicznej, w formacie PDF. Zobacz >>

................................................................................................................................
© 1997-  INFORMATOR RYNKOWY  Wszelkie prawa zastrzeżone.